ARR „ARLEG” S.A. informuje, iż zakończyły się prace związane z  przygotowaniem oferty pakietu usług oferowanych w ramach projektu i  rozpoczyna rekrutację przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa proinnowacyjnego.

W ramach projektu oferujemy usługi doradcze w trzech zakresach tematycznych tj.

  • stymulowanie kreatywności i wspieranie postaw innowacyjnych  w przedsiębiorstwie,
  • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym  na innowacyjne przedsięwzięcia,
  • wspieranie przedsiębiorców w budowach sieci powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych.

Usługi świadczone są na rzecz Przedsiębiorców BEZPŁATNE w formie wsparcia stanowiącego pomoc de minimis zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. [DZ. U. z 2008 r. Nr 68, poz.414 z późn. zm. ] w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oferta jest skierowana do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego i jest ograniczona liczbowo. W ramach projektu planowana jest obsługa doradcza:

  • 15 firm w zakresie stymulowania kreatywności i wspierania postaw innowacyjnych  w przedsiębiorstwie
  • 15 firm w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym  na innowacyjne przedsięwzięcia,
  •  6 powiązań kooperacyjnych w  zakresie wspierania przedsiębiorców w budowach sieci powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach udziału w projekcie zawarte są w Regulaminie projektu dostępnym w zakładce „dokumenty do pobrania”.