Stymulowanie kreatywności i wspieranie postaw innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

 

Kreatywnie… czyli jak?

Kreatywność jest pożądana współcześnie niemal przez wszystkich we wszystkich dziedzinach życia. Kreatywnie można żyć, spędzać wolny czas i … zarabiać pieniądze. Jednakże czym jest tak naprawdę i co czyni z niej obiekt pożądania przedsiębiorców?

Kreatywność to termin, który trudno zdefiniować. To sztuka nietypowego oraz efektywnego rozwiązywania zadań i problemów zdolność tworzenia nowych produktów i rozwiązań. Termin ten wiązany jest z pomysłowością i skutecznością w działaniu. To także gotowość do tworzenia nowych pomysłów. Myślenie kreatywne zakłada odejście od szablonowego sposobu patrzenia na rzeczywistośći wbrew pozorom ma mało wspólnego z inteligencją. Człowiek myślący kreatywnie potrafi dostosować się do każdej sytuacji. Bez wątpienia przyszłość należy do ludzi, którzy potrafią działać i myśleć twórczo.

Czy kreatywność ma być tylko domeną kadry zarządzającej?

W opinii wielu tak właśnie kiedyś miało funkcjonować przedsiębiorstwo, szeregowego pracownika oczekuje się przede wszystkim dobrze wykonanej pracy, natomiast efektywne zarządzanie pracą, procesami w organizacji oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań należy do menedżerów i zarządu.Jednak pogląd ten nie jest podzielany przez firmy innowacyjne, które swoją strategie oparły na wiedzy. Kreatywność to proces obejmujący swoim zasięgiem cały organizm firmy, od szeregowego pracownika po dyrektora zarządzającego. Skuteczne wspieranie i budowanie potencjału kreatywnego jednostki  w firmie wymaga przede wszystkim rozwijania kreatywności jednostek w kontekście wzmacniania kompetencji społecznych, kulturowych, umiejętności miękkich, twórczego myślenia i podejmowania strategicznych, kluczowych decyzji.Organizacje chcące być bardziej otwarte na kreatywne myślenie i pragnące stać się bardziej innowacyjnymi, powinny rozpocząć proces transformacji od autodiagnozy barier blokujących kreatywnośći innowacyjność. Bariery te mogą być ukryte w określonych procedurach, w systemach motywacji premiujących konformizm, w stylu zarządzania opartego na zasadzie  „tu i teraz”, w źle prowadzonej rekrutacji blokującej wewnątrz firmową różnorodność osobowości, stylów pracy, stylów kierowania itp.

Kreatywność napędza gospodarkę. Efektywnie prowadzony biznes to ten, który wie jak zaskoczyć, który dostarcza emocji, to ten, który potrafi dostarczyć nam nowych odczuć
 i ten, który czerpie z tego, co go otacza.

Dlatego…

…zacznij od swojego otoczenia. Kreatywne wnętrze generuje innowacyjne pomysły!

Zgłoś się do nas, a BEZPŁATNIE pomożemy Ci stać się innowacyjnym przedsiębiorcą.

Skorzystaj z pakietu bezpłatnych usług w zakresie

stymulowania kreatywności i wspierania postaw innowacyjnych  w przedsiębiorstwie.

Celem oferowanego pakietu usług jest generacja pomysłów innowacyjnych w odniesieniu do prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności, przy zaangażowaniu pracowników firmy oraz zainicjowanie procesu budowy kultury innowacyjnej przedsiębiorstwa.

 

ROZBUDZAMY KREATYWNOŚĆ

prowadzimy warsztaty wyzwalające kreatywność

 pomagamy wykreować innowacyjne rozwiązania

 pomagamy wdrażać innowacyjne pomysły

 

Usługi proinnowacyjne świadczone są na rzecz Przedsiębiorców bezpłatnie w formie wsparcia stanowiącego pomoc de minimis zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. [DZ. U. z 2008 r. Nr 68, poz.414 z późn. zm. ] w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu. 

Oferta jest ograniczona liczbowo.  W ramach projektu zaplanowano objąć BEZPŁATNĄ obsługą doradczą 15 firm w zakresie stymulowania kreatywności i wspierania postaw innowacyjnych  w przedsiębiorstwie.

 Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach udziału w projekcie zawarte są w Regulaminie projektu dostępnym w zakładce „dokumenty do pobrania”.